ตรงใจ หุตางกูร

ตรงใจ หุตางกูร (*พ.ศ. 2517) เป็นนักวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (SAC) หลังได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาได้ศึกษาต่อในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำเร็จการศึกษาในปี 2543 และได้รับดุษฎีบัณฑิตจาก Université de Nice-Sophia Antipolis (UNSA) ประเทศฝรั่งเศสในปี 2555 โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง »Pollen Analysis of the Holocene Sedimentary Sequences from the Lower Central Plain of Thailand and Implications for Understanding Paleo-Environmental and Phytogeographical Changes«  เขาทำงานเป็นนักวิจัยที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นแห่งแรก ระหว่างปี 2542 ถึง 2547 โดยเป็นพนักงานชั่วคราว จากนั้นจึงกลับเข้ามาทำงานอีกใน 2554 และได้ร่วมทำงานหลายโครงการ รวมทั้งโครงการวิเคราะห์จารึกสมัยยสมัยพ่อขุนรามคำแหง (Critical Analysis of the King Ramkhamhaeng Inscription) และกรณีศึกษาของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำสองแห่ง ที่บ้านหัวเขาจีน (ราชบุรี) และบ้านเขาย้อย (เพชรบุรี)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (SAC)
ย้อนกลับ