งานเลี้ยงต้อนรับ

งานเปิดนิทรรศการ »GRANSHAN History«  และ GRANSHAN 2012
คำกล่าวโดย Boris Kochan และ Norbert Spitz
สถาบันเกอเธ่
18 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับ GRANSHAN 2013
เทศกาลออกแบบตัวอักษรระดับนานาชาติครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับตัวแทนจากองค์กรภาคีในประเทศไทยและผู้สนใจ
@สถาบันเกอเธ่
24 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น.
(ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงเวลาจากเดิม 17.00 เป็นเวลา 19.00น.)

รอบปฐมทัศน์ »Hot Metal to Open Type«
นำชมโดย Gerry Leonidas
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น.

รอบปฐมทัศน์ Letter.2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น.

งานเปิดตัว TypoLyrics และงานสังสรรค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
คำกล่าวโดย Prof. Amrit and Prof. Lars Harmsen
บราวน์ชูการ์
27 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.30 น.

ย้อนกลับ