งาน GRANSHAN DESIGN & IDENTITY

ชุดอักษร (TYPE) อาจมีลักษณะ (FACE) ต่างกันไป และอยู่ในภาษาต่างๆ
การเขียนเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของบุคคล
การอ่านเป็นการเปิดไปสู่โลกใบใหม่

18.07. – 27.07.

Receptions

25./26.07.

Conference

27.07.

Symposium

19.07. – 18.08.

Exhibitions

24./25.07.

Workshops

27.07. – 17.08.

Party

every Weekend

การออกแบบทุกวันนี้หมายถึง การสับเปลี่ยนระหว่างภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ซึ่งอักษรละตินมีบทบาทหลัก อย่างไรก็ดี ในอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของอัตลักษณ์อักษรในภาษาแต่ละประเทศ

GRANSHAN เป็นงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติรายการแรกในหัวข้อเกี่ยวกับอักษร Non-Latin Typefaces ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ย้อนกลับ