การประชุม

การประชุมนี้เป็นเวทีเพื่อการสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูล ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ นักวิทยาศาสตร์ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี นักศึกษา ซึ่งประเทศไทยเป็นที่รวบรวมคนจากหลายเชื้อชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาและศึกษาชุดอักษรที่ไม่ใช่ละตินประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น ดังนั้นการประชุม GRANSHAN จึงเป็นการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบตัวอักษร และนักวิชาการ จากนานาประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก

เนื้อหาในรายละเอียด

GRANSHAN Symposium in Chulalongkorn University, 27.7.2013

History, Evolution and Tecnical Aspects of Non-Latin Typefaces

9:30 am - 10:00 amRegistration
10:00 am - 11:00 am Welcoming
 Sybille KrämerNotational Iconicity: a New Concept in the Humanities
11:00 am - 11:15 amBreak
11:15 am - 12:15 pmHrant PapazianTourists, natives and immigrants in Non-Latin Typeface design
 Paul HuntTypography enablement for emerging markets
12:15 pm - 1:30 pmBreak
1:30 pm - 3:00 pmTrongjai HutangkuraKing Ramkhamhaeng’s Inspiration for the Design of the Prototype of the Thai Alphabet
 Dokrak PayaksiTransmission and Survival of the Khom-thai Script in Sacred Context
 Phongsathorn BuakhampanHidden Cultural Diversity in the Tham-Lanna Script
3:00 pm - 3:15 pmBreak
3:15 pm - 4:30 pmOliver LinkeTeach me how to write gracefully!
What we can learn from ancient Writing Masters
 Edik GhabuzyanHistory of Creating and Develpoment of Armenian Scripts
4:30 pm - 4:45 pmBreak
4:45 pm - 6:00 pmAdam TwardochBeyond outlines. What Non-Latin Type can learn from the emoji
 Ahn Sang-SooBetween Fonts (Hangul) and Design or Interaction Between Fonts and Design
 Boris KochanClosing Notes

For the sake of good order we have to point out that there can be updates in timing and line-up in due to external circumstances.
All lectures will be held in English.


ภาษาเป็นแหล่งสั่งสมทางวัฒนธรรม
ในประเทศแห่งชุดอักษร
การเข้าใจว่าชุดอักษรเป็นเหมือนดั่งการสั่งสมทางวัฒนธรรม จะทำได้ง่ายมากขึ้นหากเราพิจารณาบริบทของประเทศนั้นๆ ภาษาอังกฤษนั้นมีบทบาทเป็นภาษาสากลที่ใช้กันระหว่างประเทศ แต่ในทางกลับกัน ความเป็นโลกาภิวัตน์ทำให้ภาษาท้องถิ่นสูญเสียความเป็นตัวเองไป ด้วยเหตุนี้ รวมทั้งเพราะอักษรที่ไม่ใช่ละตินก็มีความสำคัญ การประชุมนี้จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการพิจารณาแนวคิดของภาษาและตัวอักษรในแง่การสั่งสมทางวัฒนธรรมกันอีกครั้ง

ชุดอักษรในฐานะองค์ประกอบทางวัฒนธรรม
คลังเก็บความจำของมนุษย์
ชุดตัวอักษรได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบันทึกของมนุษย์ มีเดียหรือสื่อต่างๆ ตั้งแต่หนังสือไปถึงเว็บไซต์ จึงควรพิจารณาว่าเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรม สังคมหรือการเมืองด้วย นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาบริบทด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับชุดอักษร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมด้านวัฒนธรรมด้วย

ย้อนกลับ