การจัดแสดงผลงาน

มีการจัดแสดงผลงาน 5 ครั้งในสถานที่ต่างๆ ทั้งก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน GRANSHAN
ความเป็นมาของ GRANSHAN ปีพ.ศ. 2551 ถึง 2554
การจัดแสดงผลงานของ GRANSHAN – ผลงานปีพ.ศ. 2555

เนื่องจากงานส่วนใหญ่เน้นตัวอักษรประเภท Armenian, Cyrillic และ Greek งานนี้จึงเป็นการแข่งขันงานเดียวในโลกที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวอักษรที่ไม่ใช่ละติน โดยผลงานที่คัดเลือกมาจัดแสดง สะท้อนให้เห็นว่าความงามของภาษาพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงใดโดยผ่านชุดตัวอักษร งานแสดงนี้เป็นการรวบรวมผลงานของสี่ปีแรกที่ผ่านมา

ตัวอักษรที่ได้รับรางวัล ประเภท »Non Latin Type Faces«
งานแสดงผลงานนี้เป็นผลของการจัดงานแข่งขัน GRANSHAN ครั้งนี้ 5 โดย Armenian Ministry of Culture และ Typografische Gesellschaft München ความแตกต่างและหลากหลายของตัวอักษรต่างๆ อันน่าทึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของท้องถิ่นนั้น ซึ่งควรค่าแก่การเป็นผู้ชนะรางวัล  GRANSHAN Grande Price Nokia Pure อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจของตัวอักษรในภาษานั่นเอง

สถาบันเกอเธ่
19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556

If you are interested to take part in the current font competition 2013 go to www.granshan.org

จากเหล็กร้อนมาเป็นตัวอักษรสาธารณะ - University of Reading
สถาบัน Institute for Typography มหาวิทยาลัย University of Reading จะเปิดเผยคลังชุดตัวอักษรที่ไม่ใช่ละติน ที่จะทำให้เราตื่นตาตื่นใจไปกับชุดตัวอักษรที่ปกติแล้วจะมีเพียงนักศึกษาและนักวิจัยได้ชมเท่านั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556

TypoLyrics โดย Lars Harmsen/slanted
เมื่อดนตรีมาพบกับอักษร และอักษรพบกับดนตรี
งานแสดงชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงผลงานที่เลือกสรรมาแล้วว่ามีความเฉพาะตัว แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบตัวอักษรและดนตรี นำความรื่นรมย์มายังโสตประสาททางสายตาและการสดับรับฟัง ลองใส่หูฟัง มองด้วยตา กดปุ่มเพลย์ และให้ตัวอักษรล้อไปกับดนตรีในจังหวะร็อค สวิง และโปโก

บราวน์ชูการ์
20 กรกฎาคา – 18 สิงหาคม 2556

Letter.2 โดย ATypI
ผลงาน Letter.2 ตั้งใจให้เห็นมุมวงกว้างของการออกแบบตัวอักษรทั่วโลกในช่วงหลังการแข่งขันปีพ.ศ. 2544 และมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศในการออกแบบตัวอักษร และแนวปฏิบัติในวิชาชีพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการออกแบบตัวอักษร เพื่อกระตุ้นให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรักษาให้คงอยู่ต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556

ย้อนกลับ