Anuthin Wongsunkakon

อนุทิน (*พ.ศ. 2516) อนุทิน วงศ์สรรคกร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท คัดสรร ดีมาก จำกัด บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในเชิงกลยุทธ์ และ การบริการครบวงจรเกี่ยวกับตัวอักษร เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการออกแบบในฐานะ นักวิชาการ นักการศึกษา ที่ผลักดันเรื่องโครงสร้างสมัยใหม่ของตัวอักษรไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบอักขรศิลป์ร่วมสมัย นอกจากนั้นยังเป็นที่รู้จักในบทบาทของนักออกแบบตัวอักษรที่มีผลงานการออกแบบให้กับบริษัทชั้นนำในเมืองไทย อาทิเช่น เอไอเอส ดีแทค กสท. โนเกีย หรือในกลุ่มสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยอย่าง โว๊ก และ วอลเปเปอร์ เป็นต้น ล่าสุดกับผลงานการออกแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยให้กับ เฮลเวทิก้า ของ ไลโนไทป์ เขาเป็นผู้ริเริ่มให้เกิด งานสัมมนาอักขรศิลป์นานาชาติกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาวงการการออกแบบตัวอักษรของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ รับผิดชอบกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับอักขรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม สาขาการออกแบบเพื่อการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติ

Bangkok, TH
Cadson Demak
ย้อนกลับ