Ahn Sang-Soo

Ahn Sang-Soo เป็นหนึ่งในนักออกแบบผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียตะวันออกมายาวนาน  เขาพัฒนางานด้านการออกแบบตัวอักษรในประเทศบ้านเกิดที่เกาหลี ซึ่งเขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของอักขระฮันกุลของเกาหลี เขามีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบและการสอนหนังสือมาอย่างยาวนาน  Ahn Sang-Soo จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hongik ในกรุงโซลที่ซึ่งปัจจุบันเขาสอนหนังสืออยู่ นอกจากนี้ เขายังทำงานแปลงานสัมมนาด้านการออกแบบตัวอักษรของ Jan Tschichold และ Emil Ruder เขาได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมาย รวมทั้งการยกย่องจากสถาบัน Korean Language Academy ในฐานะผู้พัฒนาภาษาฮันกุล เมื่อต้นปีพ.ศ. 2526 เขาได้รับคัดเลือกเป็นนักออกแบบแห่งปี โดยนิตยสาร Design และได้รับรางวัลจากในและต่างประเทศอีกมากมาย เขาเป็นทั้งบรรณาธิการและผู้กำกับศิลป์ของนิตยสารศิลปะใต้ดินที่มีชื่อว่า Report ในช่วงปี 2540-2544 เขาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน Icograda ต่อมาในเดือนตุลาคม 2543 เขาเป็นประธานงานประชุมสุดยอดของ Icograda »Oullim 2000« ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโซล นอกจากนี้ เขายังทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะของ Icograda ในปี 2544 เขาจัดงานประชุมนานาชาติด้านการออกแบบตัวอักษร »Typojanchi« ที่กรุงโซล

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
Hongik University
ย้อนกลับ